Voorzitter Eric Geelen

- judoka 1eDAN, lesgever

vertegenwoordigt de club in de stedelijke sportraad
- verzorgt externe contacten met overheidsdiensten, sportfederaties e.a.
- houdt toezicht op de toepassing van het huishoudelijk reglement
- coördineert en houdt toezicht op de andere bestuursleden
- treedt op als bemiddelaar bij geschillen tussen bestuursleden, trainers, atleten, ouders en overige betrokkenen van de club
- houdt toezicht op het onderhoud van de accommodatie
- begeleiding bij wedstrijden

Secretaris Dré Ramaekers

- staat in voor de ledenadministratie, zowel de aansluitingen en inschrijvingen bij wedstrijden bij de federatie en kampioenschappen
- maakt verslag van de bestuursvergadering en de jaarlijkse algemene vergadering en stelt de agenda op in overleg met de voorzitter rekening houdend met voorstellen en agendapunten van de andere bestuursleden
- verzorgt de inkomende en uitgaande briefwisseling
- is administratief contactpersoon met de stad en andere verenigingen en de pers en rapporteert de andere bestuursleden hiervan
- beheert de toepassingen van de uitslagverwerkingen bij officiële wedstrijden door de club georganiseerd
- archiveert briefwisseling en andere gegevens van de club
- geeft de info door aan de webmaster, Bjorn Van Dooren, voor de website van de club en die deze regelmatig bijwerkt gericht naar het informatieve van de leden en andere bezoekers
- draagt zorg voor contacten en public relations ten goede van de club
- volgt de wijzigingen en verbeteringen van de clubrecords en past deze jaarlijks aan
- volgt de ontwikkelingen in de reglementeringen voor aanvragen subsidie aan de overheidsinstellingen
- onderhoudt relaties met sponsors - treedt op als contactpersoon van de stedelijke overheidsdienst
- heeft toezicht op de financiële toestand van de club

Penningmeester Bèrke Bemelmans


- beheert de inkomende en uitgaande rekeningen van de club
- staat in voor de boekhouding en rapporteert het bestuur
- draagt zorg voor de inning van de jaarlijkse lidgelden, sponsorgelden, subsidies en rapporteert tijdig
- zorgt voor de jaarlijkse balansgegevens en de toestand van de fiscale verplichtingen evenals de begroting voor komende werkjaar
- treedt op als contactpersoon van de stedelijke overheidsdienst

TRAINERS JC SAMOURAI DILSEN

Bèrke Bemelmans

5e dan, trainer A, G-judo initiator

Vital Dubois

1e dan, initiator

Franssen Francois

3e dan, initiator

Beau Ramaekers

1e dan, initiator

Gwendolyn Sassen

1e dan, judoleraar A (JBN)

Fons Cox

1e dan, aspirant initiator

Arlette Vanderheyden

2e dan, initiator

Eric Geelen

1e dan, aspirant initiator

Nadia Pannemans

1e dan, initiator

Dre Ramaekers
1e dan

ONZE ZWARTE GORDELS

BESTUUR JC SAMOURAI DILSEN-KINROOI